Sinh hoạt học thuật và Journal club Khoa Toán-Thống kê ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021 Khoa Toán -Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và journal club do hai thầy Dương Thanh Phong và Lê Nhật Huynh trình bày. Tại buổi báo, thầy Dương Thanh Phong đã chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Thống kê nhiều chiều, những thuận lợi và khó khi giảng dạy trên lớp. Trong cùng buổi báo cáo, thầy Lê Nhật Huynh đã báo cáo về chủ đề  "Representation of solutions and large-time behavior for fully nonlocal diffusion equation".

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Phong

Huynh

tham_du

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061