Journal Club và Sinh hoạt học thuật Khoa Toán - Thống kê ngày 28/12/2020

Vào ngày 28/12/2021 Khoa Toán - Thống kê đã có buổi Sinh hoạt thuật và Journal Club do thầy Cao Xuân Phương và thầy Trần Ngọc Thạch trình bày.

Thầy Cao Xuân Phương chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Lý thuyết xác suất cũng như những thuận lợi và khó khăn khi giảng dạy môn này.

Cũng trong buổi này, thầy Trần Ngọc Thạch đã trình bày về chủ đề Identifying initial condition of the Rayleigh-Stokes problem with random noise.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Phuong_2

thach_1

Thch_2

tham_du

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061