Sinh hoạt học thuật và Journal club ngày 16/11/2020 tại Khoa Toán-Thống kê

Ngày 16/11/2020 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi  sinh hoạt học thuật và Journal club do cô Trương Bửu Châu và thầy Nguyễn Hữu Cần trình bày.

Trong buổi báo cáo, cô Trương Bửu Châu chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn "Thống kê trong khoa học và sự sống" cũng như các thuận lợi và khó khăn khi đứng lớp.

Cùng buổi báo cáo, thầy Nguyễn Hữu Cần cũng trình bày về "On a final value problem for a class of nonlinear hyperbolic equations with damping term".

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

Can

tham du

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061