Chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng 2015

 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành: Toán ứng dụng

Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

 STT

Khối kiến thức

Tổng số tín chỉ

 

 

Tổng số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

1

Kiến thức giáo dục đại cương:  32  tín chỉ

 

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

10

10

 

1.2

Khoa học xã hội

2

2

 

1.3

Khoa học tự nhiên

 

 

 

1.4

Tiếng Anh

15

15

 

1.5

Cơ sở tin học

 

 

 

1.6

Kỹ năng hỗ trợ

5

5

 

1.7

Giáo dục thể chất

Cấp chứng chỉ GDTC

1.8

Giáo dục quốc phòng

Cấp chứng chỉ GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 103 tín chỉ

 

2.1

Kiến thức cơ sở

31

 

 

2.2

Kiến thức ngành

62

50

12

2.2.1

Kiến thức chung

29

29

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

29

29

 

2.2.2

Kiến thức chuyên  ngành

33

21

12

 

Các môn chung và môn bắt buộc

21

21

 

 

Các môn học tự chọn

12

 

12

2.3

Tập sự nghề nghiệp

2

2

 

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

8

 

8

 

 

135

115

20

 

 

 

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061