Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018.

Khoa Toán - Thống kê thông báo tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018 ngành Toán ứng dụng như sau:

Từ đợt tuyển sinh tháng 12/2018, Phòng Sau đại học sử dụng Đăng ký dự tuyển trực tiếp. Thí sinh không cần phải mua hồ sơ dự tuyển, thí sinh chỉ cần đăng ký trực tuyến rồi nộp kèm các giấy tờ khác và lệ phí dự tuyển tại các cơ sở tiếp nhận hồ sơ. Thông tin chi tiết có trên website Phòng Sau đại học:

http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/dang-ky-du-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-sau-dai-hoc-122018

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061