Nhóm nghiên cứu AARG tổ chức semina

         Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của các thành viên trong nhóm nghiên cứu Giải tích ứng dụng (AARG), giao lưu, trao đổi và thảo luận các hướng nghiên cứu khác nhau của các giảng viên trong Khoa, định hướng cho sự hợp tác, kết nối giữa những chủ đề nghiên cứu khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng về hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu tại khoa Toán – Thống kê nói riêng và tại các Trường Đại học nói chung, ngày 15/11/2023, nhóm nghiên cứu AARG thuộc Khoa Toán - Thống kê đã có buổi semina đầu tiên (trong 3 buổi semina sẽ được tổ chức vào các ngày 15 và 29 tháng 11, 14 tháng 12/2023) giữa các thành viên trong nhóm với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên thuộc Khoa. Các chủ đề được trình bày tại buổi semina bao gồm: 

1. TS. Trần Minh Phương, nhóm AARG, Trường Đại họcTôn Đức Thắng trình bày về chủ đề "Global gradient estimates for very singular quasilinear elliptic equations with non-divergence data.
2. TS. Lê Trường Nhật, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tình bày về chủ đề "Logistic regression for sensitive data acquired via two-stage generalized randomized response technique".

3. TS. Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh, nhóm AARG, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trình bày vè chủ đề "Extensional fuzzy numbers".

4. TS. Trần Ngọc Thạch AARG, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trình bày về chủ đề "Continuity with respect to the Hurst parameter of solutions to stochastic evolution equations driven by H-valued fractional Brownian motion".

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi semina đầu tiên:

N.H.Can

 

L.T.Nhat

 

N.H.Can

 

tap the

 

tap the

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061