Nhóm Tối ưu Khoa Toán - Thống kê tổ chức seminar

Ngày 29/10/2023, Nhóm Tối ưu (ORG) thuộc Khoa Toán - Thống kê đã tổ chức buổi seminar do PGS.TS. Lê Thanh Tùng, Trường Đại học Cần Thơ trình bày về đề tài "Second-order optimality conditions for continuously differentiable multiobjective programming with vanishing constraints".

Abstract có thể xem tại đây.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo:

hinh_1

 

hinh_2

 

hình_3

 

hinh_4

 

hinh_5

 

hinh_6

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061