Khoa Toán - Thống kê tổ chức sinh hoạt học thuật và Journal Club

Ngày 12/08/2023 Khoa Toán - Thống kê đã có buổi sinh hoạt học thuật và Journal Club do TS. Võ Ngọc Thiệu và TS. Trương Bửu Châu trình bày.

TS. Võ Ngọc Thiệu trình bày về chủ đề Quadratic solutions of first-order algebraic ODEs.

TS. Trương Bửu Châu chia sẻ về chương trình đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi SHHT và Journal Club:

TS.T.B.Chau

 

TS.T.B.Chau_2

 

TS.V.N.Thieu_1

 

TS.V.N.T_2

 

Nhan su

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061