TS. Lê Trường Nhật

Thông tin chung
 TS. Le Truong Nhat

 

TS. Lê Trường Nhật
Tiến sĩ 2022
Giảng viên
letruongnhat@tdtu.edu.vn

 

A. Quá trình đào tạo và hoạt động khoa học

1. Quá trình đào tạo

  • 2018 2022Tiến sĩ Thống kê ứng dụng, Đại học Feng Chia, Đài Loan.
  • 2009 2011 Thạc sĩ Toán giải tích,  Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
  • 2004 2008Cử nhân Toán -Tin học, Đại học Cần Thơ, Việt Nam.

 

2. Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2015nay: Giảng viên Khoa ToánThống kê, Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Lĩnh vực nghiên cứu

      Randomized response techniques

      Bayesian methods

Goodness of fit test

     

B. Công bố Khoa học

 

1. Tran, P. L., Le, T. N., Lee, S. M., & Li, C. S. (2021). Estimation of parameters of logistic regression with covariates missing separately or simultaneously. Communications in Statistics-Theory and Methods, 1-29.

2. Lee, S. M., Le, T. N., Tran, P. L., & Li, C. S. (2022). Estimation of logistic regression with covariates missing separately or simultaneously via multiple imputation methods. Computational Statistics, 1-36.

3. Lee, S. M., Le, T. N., Tran, P. L., & Li, C. S. (2022). Association between sensitive attribute collected by randomized response techniques and a variable. Journal of the Royal Statistical Society, 1-35.

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061