Dưới đây là danh sách các bạn được tham gia tiếp vòng 2 cuộc thi Thử tài Toán học năm học 2020-2021. Danh sách được xếp theo thứ tự giảm dần của điểm và tăng dần theo thời gian bắt đầu làm bài. Danh sách điểm chi tiết của tất cả các bạn có tham gia và hoàn thành bài thi vui lòng xem tại đây.

Họ và tên lót Tên MSSV Điểm Khoa Ghi chú
Nguyễn Trần Khôi Nguyên 51800909 10 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Đỗ Như Huỳnh C2000132 10 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Vòng Trung C2000233 10 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Lâm C1800257 10 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Bùi Thị Anh 71902053 10 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Hoàng Ngọc Bảo Châu 720H1519 10 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Đoàn Duy Khánh 71800363 10 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Vũ Huy Hoàng C1703021 10 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Đặng Thanh Hiền C1603096 10 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Dương Chấn Việt 42001286 9 Điện - Điện tử Được vào vòng 2
Trần Thành Đạt 220H0328 9 Kế toán Được vào vòng 2
Trần Phương Ngọc 71900502 9 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Huỳnh Quốc Anh C2000277 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Hoàng Nhật Anh 52000002 9 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Hoàng Thị Hải Vân 72001639 9 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Lê Dương Thủy Ngân 72001378 9 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Trần Hai Thế Kỷ 21800266 9 Kế toán Được vào vòng 2
Hồ Nguyễn Hiếu Vinh C2000236 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Vĩnh Kỳ Nam C2000203 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Quốc Lâm 42001044 9 Điện - Điện tử Được vào vòng 2
Nguyễn Hùng Long C1800102 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Đỗ Hoàng Công Minh C1800106 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Hoàng Hải Dương 32001209 9 KH Xã hội & Nhân văn Được vào vòng 2
Nguyễn Thành Sơn 520H0574 9 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Khải 71902059 9 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Lý Tường Vi B1900319 9 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Lê Thanh Tâm C1800031 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thanh Tâm C1800124 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Đăng Trí Nhân C1800112 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Lê Tuấn Khanh C1800256 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Phan Sĩ Tiến C1800137 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Phượng E1701154 9 Luật Được vào vòng 2
Phạm Bích Anh C2000265 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Thị Thu Hằng C2000190 9 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trịnh Thị Thảo Uyên 01801299 9 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Võ Lê Minh Nhựt 42001224 8 Điện - Điện tử Được vào vòng 2
Lê Vinh Hân 01900643 8 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Lê Trung Hiếu 21900474 8 Kế toán Được vào vòng 2
Trần Thị Kim Tín E1800669 8 Luật Được vào vòng 2
Chung Bội Chi B2000348 8 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Phan Chánh Nghiệp 81900127 8 Kỹ thuật công trình Được vào vòng 2
Đoàn Bích Trâm 220H0134 8 Kế toán Được vào vòng 2
Võ Văn Cường 81503047 8 Kỹ thuật công trình Được vào vòng 2
Âu Huỳnh Gia Bảo 61900721 8 Khoa học ứng dụng Được vào vòng 2
Lê Thị Thu Hồng 52000665 8 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Nguyễn Tú Anh 12000116 8 Mỹ thuật công nghiệp Được vào vòng 2
Trần Gia Khánh C2000134 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Kim Tiên C2000224 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Nhã Nguyên 01801240 8 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Dương Mai Ly 220H0378 8 Kế toán Được vào vòng 2
Phạm Công Chánh 51900726 8 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Huỳnh Thanh Triều 51800942 8 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Trần Phạm Minh Thư B2000176 8 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Đỗ Thị Thúy Vy 72001452 8 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Phan Xuân Hiền 52000661 8 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Lý Tống Phước 72001089 8 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Dương Phạm Hoàng Duy 41900180 8 Điện - Điện tử Được vào vòng 2
Trần Nguyễn Nam Anh H1800236 8 Dược Được vào vòng 2
Dương Kim Tuyền 92000379 8 Môi trường và BHLĐ Được vào vòng 2
Nguyễn Như Quang Tiến C1800277 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thị Trúc Linh C1800183 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Tạ Đình Khánh Duy C1800250 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Thảo Vân C1900157 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Ngọc Tâm Như C2000274 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thị Thùy Dung C1900099 8 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thành Danh 52000314 8 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Trương Mỹ Quyên 71706325 8 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Đỗ Hồ Hoàng Sang 31705113 7 KH Xã hội & Nhân văn Được vào vòng 2
Đoàn Ngọc Kim Ngân C1900021 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thị Hoa Trang 12000369 7 Mỹ thuật công nghiệp Được vào vòng 2
Tiêu Ngọc Nhi 718H1729 7 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Phạm Thị Liễu 02000649 7 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Đặng Nguyễn Hoài Thương C2000223 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Đỗ Hàn Phương Vy 11800649 7 Mỹ thuật công nghiệp Được vào vòng 2
Phạm Nguyễn Nhật Bình 61900022 7 Khoa học ứng dụng Được vào vòng 2
Nguyễn Đại Long 719C0242 7 Quản Trị Kinh Doanh Được vào vòng 2
Lê Khánh Trân 01703160 7 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Đoàn Thanh Dũng 52000649 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Nguyễn Thị Vinh C2000264 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Lư Gia Minh 01800254 7 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Bùi Thị Ngân Thủy 719H0132 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Nguyễn Thảo Huỳnh 22000363 7 Kế toán Được vào vòng 2
Lê Võ Xuân Thư 21900271 7 Kế toán Được vào vòng 2
Lê Hoài Ngọc Hân 61900728 7 Khoa học ứng dụng Được vào vòng 2
Lý Trường Giang C2000188 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thanh Hiếu H1700212 7 Dược Được vào vòng 2
Tiên Phú Huy 520H0537 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Phan Thụy Phương Minh B1701045 7 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Đặng Phùng Thiên Ân 52000622 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Nguyễn Hoàng Huy C1900112 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Thị Phương Mai B20H0534 7 Tài chính ngân hàng Được vào vòng 2
Nguyễn Trần Thanh Hiếu 01703076 7 Ngoại ngữ Được vào vòng 2
Nguyễn Hoàng Thông 52000861 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Hoàng Thùy Dương 71802517 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Nguyễn Hoàng Minh Thư 518H0061 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Dương Trần Thanh Lam C2000197 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Phan Quốc Thông C2000259 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Võ Hoàng Phát 21900503 7 Kế toán Được vào vòng 2
Nguyễn Thanh Phong 41901011 7 Điện - Điện tử Được vào vòng 2
Nguyễn Hoàng Mai Thy 720H1500 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Nguyễn Ngọc Thiên Sang C2000056 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Nguyễn Thúy Vy 22000444 7 Kế toán Được vào vòng 2
Huỳnh Thị Kim Chung C2000266 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Trần Quang Huy 52000668 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Hà Nguyễn Hải Đăng 51800019 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Sầm Khánh Duy 520H0625 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Nguyễn Ngọc Ánh Hồng 71802410 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Ngô Minh Kim Trang D2000202 7 Khoa học thể thao Được vào vòng 2
Nguyễn Lê Anh Thư 519H0352 7 Công nghệ thông tin Được vào vòng 2
Nguyễn Tân Thanh C2000219 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Dương Gia Bảo 92000329 7 Môi trường và BHLĐ Được vào vòng 2
Nguyễn Lê Ngọc Hoa 72001590 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Phan Kim Ngân 62001015 7 Khoa học ứng dụng Được vào vòng 2
Tạ Thị Thanh Thảo 62001056 7 Khoa học ứng dụng Được vào vòng 2
Âu Mỹ Nghi 72001510 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Châu Lam Phương 720H1204 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Trần Quế Anh 71606034 7 Quản trị kinh doanh Được vào vòng 2
Phạm Thị Phương C1703054 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Phạm Thụy Hương Giang C1800089 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Ngô Thị Nhàn C1800021 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Huỳnh Thiên Mẫn C1800105 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Nguyễn Tường Vi C1501042 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Võ Ngọc Huỳnh Như C2000291 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Trần Duy Anh Tiến C2000064 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2
Lê Thị Mỹ E1701598 7 Luật Được vào vòng 2
Nguyễn Huỳnh Hân C1900105 7 Toán-Thống kê Được vào vòng 2

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061