Hiện tại đã có thông báo về việc đăng ký học ngành thứ hai song song đợt 3 năm học 2019-2020. Chi tiết thông báo:

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học ngành thứ hai song song

 1. Đối tượng áp dụng:
 • Sinh viên bậc Đại học chính quy có nhu cầu đăng ký học thêm ngành học thứ hai.
 1. Điều kiện để học cùng lúc hai ngành:
 • Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất. Riêng một số ngành đặc thù (về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật...), sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình thứ hai do Khoa chuyên môn xét.
 • Sinh viên đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất.
 • Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu hoặc kết quả hoạt động ngoại khóa yếu ở chương trình thứ nhất.
 • Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.
 • Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.
 • Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.
 • Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 (một) lần trong suốt khóa học.
 1. Cách thức và thời hạn đăng ký học ngành thứ hai:
 • Cách thức đăng ký:
 • Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ nộp đơn trực tuyến.
 • Bước 2: Chọn học kỳ cần đăng ký, chọn loại đơn “Đăng ký học ngành thứ 2”.
 • Thời hạn nộp đơn đăng ký:
  • Sinh viên nộp đơn trực tuyến: từ ngày 17/8 đến ngày 24/8/2020.

Lưu ý: Trường hợp, sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ngành thứ hai ở một số ngành đặc thù như: mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật.... Sau khi kết thúc thời gian nộp đơn, phòng Đại học sẽ chuyển đơn của sinh viên về Khoa chuyên môn để xem xét.

 • Sinh viên xem kết quả trong phân hệ nộp đơn trực tuyến, trên hệ thống thông tin sinh viên sau ngày 3/9/2020.
 1. Đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học cho ngành thứ hai:
 • Những sinh viên có tên trong danh sách học ngành thứ hai thực hiện việc đăng ký môn học trong HK2/2020-2021.
 • Thời gian đăng ký: sinh viên xem thông báo trong Hệ thống thông tin sinh viên, sau khi có quyết định học ngành thứ hai.
 1. Học phí cho ngành thứ hai:
 • Sinh viên đóng học phí theo mức học phí qui định của ngành thứ hai tại thời điểm sinh viên đăng ký môn học.
 • Phòng Tài chính thông báo học phí cho sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên trong phần học phí.

Sau thời hạn đăng ký học ngành thứ hai, Phòng Đại học sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo.

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061