- Nhầm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, giúp sinh viên tiếp cận nhanh với tri thức mới có liên quan đến ngành học hiện có tại Trường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua học tập, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, tạo môi trường khoa học, thi đua học tập, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên,...nay Trường có kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061