Hiện tại phòng Sau đại học mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 chương trình 4+1  học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho các sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1.

Thời gian đăng ký: ngày 07/10/2019 đến hết 09/10/2019. Sinh viên có thể nộp đơn đăng ký  học bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) trực tiếp tại phòng Sau đại học.

Thông tin chi tiết: xem tại đây

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061