Thông tin chung
 Nguyen Anh  Đào Nguyên Anh
Tiến sỹ
Nghiên cứu viên
daonguyenanh@tdtu.edu.vn

 

I. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG, TPHCM.

Ngành học: Toán tin.

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

  1.  

Sau đại học:

                  - Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Toán Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Đại học Orleans, Pháp.

- Bằng Tiến sỹ chuyên ngành: Toán Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Francois Rabelais, Tours, Pháp.

                - Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Initial trace of solutions of Hamilton-Jacobi equation with gradient absorption terms.

  1.  

Ngoại ngữ:                      1. Anh      Mức độ sử dụng: thành thạo.

                               2. Pháp     Mức độ sử dụng: thành thạo.

Giải thưởng:  Giải thưởng công trình Toán học năm 2016 (Số: 3028/QĐ-BGDĐT).

                       Giải thưởng công trình Toán học năm 2018 (Số: 100/QĐ-VNCCCT).

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014-hiện nay

Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

 

Giảng viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phương trình nhớt Cahn-Hilliard trên miền không bị chặn.

2018 (đã hoàn thành)

Đề tài cấp ĐHQG Loại C, Năm 2016.

Mã đề tài: C2016-18-24.

Thành viên nghiên cứu.

  

  1.  

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố …)

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

Isolated initial singularities for the viscous Hamilton-Jacobi equation.

2012

Advances in

Differential Equations, Vol. 17 (2012), 903-934.

2

L^infinity estimates and uniqueness results for nonlinear

parabolic equations with gradient absorption terms.

2013

Nonlinear Analysis, Vol. 91 (2013), 121-152.

3

Initial trace results for viscous Hamilton-Jacobi equation.

2015

Advanced Nonlinear Studies, Vol. 15 (2015), 889-921.

4

A gradient estimate to a degenerate parabolic equation with a

singular absorption term: The global quenching phenomena

 

2016

Journal of Mathematical Analysis

and Applications, Vol. 437 (2016), 445-473.

5

Quenching phenomenon of singular parabolic problems with L^1

initial data.

2016

Electronic Journal of Differential
Equations, Vol. 2016 (2016), No. 136, 1-16.

6

Uniqueness of very singular solution of nonlinear degenerate parabolic equations with absorption for Dirichlet boundary condition.

2016

Electronic Journal of Differential
Equations, Vol. 2016 (2016), No. 299, 1-8.

7

Existence and uniqueness of singular solutions of p-Laplacian

with absorption for Dirichlet boundary condition.

2017

Proceedings of the

American mathematical society, Vol. 145 (2017), 5235-5245.

8

Critical case for the viscous Cahn-Hilliard equation.

2017

Electronic Journal of Differential
Equations, Vol. 2017 (2017), No. 176, 1-8.

9

The extinction versus the blow-up: Global and non-global existence of solutions of source types of degenerate parabolic equations with a singular absorption.

2017

Journal of Differential
Equations, Vol. 263 (2017), 6764-6804.

10

Instantaneous shrinking of compact support of solutions of semi-linear

parabolic equations with singular absorption.

 

2017

Annals of the University of Craiova, Mathematics

and Computer Science, Vol. 44(1) (2017), 158-168.

11

Nonstationary Navier–Stokes equations with singular

time-dependent external forces

2017

Comptes Rendus Mathematique, Vol. 355, Issue 9, (2017), 966-972.

12

Blow-up of solutions to singular parabolic equations with nonlinear sources

2018

Electronic Journal of Differential
Equations, Vol. 2018 (2018), No. 48, 1-12.

13

Generalized Gagliardo–Nirenberg inequalities using Lorentz

spaces, BMO, Hölder spaces and fractional Sobolev spaces

2018

Nonlinear Analysis, Vol. 173 (2018), 146–153.

14

Brezis-Gallouet-Wainger type inequality with critical fractional Sobolev space and BMO

2018

Comptes Rendus Mathematique, Vol. 356, Issue 7, (2018), 747-756.

15 Complete quenching phenomenon and instantaneous shrinking of support of solutions of degenerate parabolic equations with nonlinear singular absorption 2019 Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 149, 1323–1346, 2019
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061