Chương trình 4+! là chương trình bồi dưỡng sau đại học dành cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng. Các bạn sinh viên có ý định học lên Cao học có thể tham khảo.

Hiện tại phòng Sau đại học có mở các học phần phần bồi dưỡng sau đại học của chương trình 4+1 đợt 2 HK 1/2019-2020. Thông tin chi tiết về việc mở các học phần sinh viên vui lòng xem tại đây.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061