Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.

Mỗi năm Trường đại học Tôn Đức Thắng có 02 đợt tuyển sinh sau đại học vào tháng 6 và tháng 12. Từ năm 2017, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã đổi mới phương thức tuyển sinh từ thi tuyển sang xét tuyển ở nhiều ngành đào tạo, tạo điều kiện cho học viên dễ dàng tiếp cận với cánh cửa đào tạo sau đại học nhằm nâng cao chuyên môn.

Đi kèm với việc đổi mới phương thức tuyển sinh là chế độ học bổng cho những học viên cao học và nghiên cứu sinh, việc này vừa là cơ hội cho học viên cũng là chế độ ưu đãi nhân tài của nhà trường

Vui lòng truy cập các link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:

Thông tin chung về tuyển sinh: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh ;

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/tuyen-sinh-thac-si;

Thông tin tuyển sinh trình độ tiến sĩ: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tuyen-sinh/tuyen-sinh-tien-si-chuong-trinh-trong-nuoc;

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061