Journal club và sinh hoạt học thuật Khoa Toán-Thống kê

Ngày 18-03-2019 Khoa Toán-Thống kê đã có buổi Journal club do thầy Đào Nguyên Anh trình bày. 

Cùng ngày, cô Ngô Thị Bích Hoa cũng có chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy môn Xác suất thống kê trong y dược.

Một số hình ảnh của hai phần báo cáo:

IMG_20190318_135953.jpg

IMG_20190318_140014.jpg

 

Cô Ngô Thị Bích Hoa chia sẻ kiinh nghiệm giảng dạy môn Xác suất thống kê trong y dược:

IMG_20190318_140419.jpg

 

 

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061