STT HỌC  VIÊN  MSHV TÊN ĐỀ TÀI NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM 
1 Cô Thị Ngọc Linh 166007006 Phương pháp chuỗi Taylor tìm nghiệm của phương trình đạo hàm riêng tuyến tính
(A Taylor series method for the solution of linear  partial differential equations)
1/26/2019 15:00 Phòng họp C, cơ sở Tân Phong, Quận 7
2 Trần Đoàn Tuyết Khanh 166007004 Các chặn trên Johnson cho mã nhị phân và những cải tiến của chúng(Johnson bounds for binary codes and their improvements) 1/26/2019 16:00 Phòng họp C, cơ sở Tân Phong, Quận 7
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061