Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 7 (26/11/2018 đến 1/12/2018) và câu hỏi tuần 8 (03/12/2018 đến 08/12/2018)

Đáp án các câu hỏi tuần 7: 1A; 2B; 3D; 4G; 5D; 6: 239; 7: 45.

Danh sách 10 bạn gửi câu trả lới đúng nhất và sớm nhất về cho BTC:

Top 10 tuần 7
Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa Số câu đúng
11/26/2018 10:24 Nguyễn Thái Duy C1601140 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:25 Chu Phan Vũ Duy 51503185 Công nghệ thông tin 7
11/26/2018 10:28 Dương minh thắng  C1601066 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:33 Lê Bảo Thành C1601068 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:34 Võ Thị Mỹ Linh  C1603032 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:40 Nguyễn Thị Hoàng Trang C1603078 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:41 Nguyễn Trần Phương Hiền  21600110 Kế toán 7
11/26/2018 10:48 Trần Ngọc Bảo Trâm  C1603075 Toán - Thống kê 7
11/26/2018 10:48 Nguyễn Minh Tuấn 41501238 Điện - Điện tử 7
11/26/2018 10:50 Trần Hoàng Sang 41501252 Điện - Điện tử 7

Link câu hỏi của tuần 8:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMtOuTc4HfiD8RoMdUXI5iyBYq6rRIfDCM15adfSJhFoJX7Q/viewform

 

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061