* Đáp án tuần 10: 1 A; 2: 3,6,5,4; 3: 300; 4: 12; 5: 5; 6: 1200,600; 7: 0.58.

* Danh sách top 10 tuần 10:

Top 10 tuần 10
Thời gian gửi Họ và tên Mã số sinh viên Là sinh viên thuộc Khoa Số câu đúng
12/18/2018 12:35 Nguyễn Minh Tuấn 41501238 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 12:37 Nguyễn Thái Lai 41501183 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 12:42 Trần Hoàng Sang 41501252 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 17:53 Huỳnh Trung Tín 41503030 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 18:56 Trần Lê Diệu Anh E1800518 Luật 5
12/18/2018 19:00 Lê Thu Thảo 41501081 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 19:02 Nguyễn Xuân Viển 41501219 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 19:04 Đỗ Văn Thắng 41501249 Điện - Điện tử 5
12/18/2018 19:19 Nguyễn Hồ Yến Nhi B1501299 Tài chính - Ngân hàng 5
12/18/2018 19:33 Trương Anh Thư 41501195 Điện - Điện tử 5

 

Kết quả 10 tuần BTC đang tổng hợp và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061