Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 5 (12/11/2018 đến 17/11/2018) và câu hỏi tuần 6 (19/11/2018 đến 24/11/2018)

Đáp án tuần 5: 1E 2D 3D 4G 5F, 6: 2, 7: 11.5.

Danh sách 10 bạn trả lời đúng và sớm nhất:

Top 10 tuần 5
Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
11/12/2018 21:25 Đặng Trần Khánh Linh 71800367 Quản trị kinh doanh
11/14/2018 11:37 Đoàn Vũ Linh Như H1700249 Dược
11/14/2018 12:09 Nguyễn Minh Tuấn 41501238 Điện - Điện tử
11/14/2018 12:11 Trần Hoàng Sang 41501252 Điện - Điện tử
11/14/2018 12:11 Trần Lê Diệu Anh E1800518 Luật
11/14/2018 12:13 Nguyễn Xuân Viễn 41501219 Điện - Điện tử
11/14/2018 12:14 Lê thu Thảo 41501081 Điện - Điện tử
11/14/2018 12:16 Đỗ Văn Thắng 41501249 Điện - Điện tử
11/14/2018 12:17 Lưu Văn Sáng H1700272 Dược
11/14/2018 12:20 Phạm Thanh Long 41501220 Điện - Điện tử

Link câu hỏi cho tuần 6:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScereWkgtKgnGGim0ebtogvlcaQmnSJQOfi_OOVrpeVdM4rnw/viewform

 

Chúc các bạn tham gia vui vẻ!

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061