Tất cả sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận xem danh sách đề tài khóa luận và liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài  khóa luận và gửi về văn phòng khoa bản đăng ký khóa luận theo mẫu có chữ ký giảng viên hạn chót  thứ năm ngày 11/10/2018.

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký đúng tên đề tài khóa luận đã được duyệt. Văn phòng Khoa sẽ không nhận đăng ký sai tên đề tài.

- Hàng tuần sinh viên phải đưa phiếu tiến độ thực hiện khóa luận (theo mẫu) để giảng viên hướng dẫn ký tên đánh giá tỷ lệ hoàn thành và nộp phiếu về văn phòng Khoa kiểm tra chậm nhất thứ sáu tuần hàng tuần. Nếu sinh viên có 02 tuần liên tiếp giảng viên không ký tên đánh giá trên phiếu tiến độ thực hiện khóa luận và sau 1/2 thời gian làm khóa luận sinh viên được giảng viên đánh giá dưới 50% tiến độ hoàn thành sinh viên sẽ không được tiếp tục làm khóa luận.

- Sinh viên nộp 3 bản báo cáo Khóa luận hoàn chỉnh (có thể in 02 mặt) + 03 đĩa CD (nếu giảng viên hướng dẫn yêu cầu) về văn phòng Khoa hạn chót 18/01/2019.

Sinh viên làm khóa luận lưu ý kỹ các mốc thời gian và hình thức trình bày để làm đúng theo quy định. Khoa sẽ không giải quyết đối với các trường hợp trễ hạn hoặc không làm đúng theo quy định.

Sinh viên xem mẫu đăng ký đề tài, hình thức trình bày khóa luận, phiếu theo dõi tiến độ tại đây.

Danh sách đề tài khoá luận: De tai KhoaLuan

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061