* Đáp án của cuộc thi "Thử tài Toán học" tuần 2: 1D 2D 3B 4C 5C.

* Danh sách 10 bạn trả  lời đúng nhất và sớm nhất:

Top 10 tuần 2
Thứ tư gửi Thời gian gửi MSSV Họ và tên Khoa Số
câu đúng
1 10/22/2018 10:56 41501252 Trần Hoàng Sang Điện - Điện Tử 5
2 10/22/2018 10:59 41501081 Lê Thu Thảo Điện - Điện Tử 5
3 10/22/2018 11:03 41501219 Nguyễn Xuân Viển Điện - Điện Tử 5
4 10/22/2018 11:05 41501238 Nguyễn Minh Tuấn Điện - Điện Tử 5
5 10/22/2018 11:05 41501249 Đỗ Văn Thắng Điện - Điện Tử 5
6 10/22/2018 11:32 41501220 Phạm Thanh Long Điện - Điện Tử 5
7 10/22/2018 11:53 41503154 Nguyễn Thành Lợi Điện - Điện Tử 5
8 10/22/2018 12:06 41501183 Nguyễn Thái Lai Điện - Điện Tử 5
9 10/22/2018 12:12 71802261 Nguyễn Thị Kim Ngân Quản trị kinh doanh 5
10 10/22/2018 13:04 41501186 Bùi Chí Nguyện Điện - Điện Tử 5

 

Link câu hỏi cho tuần 3: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8oTU2oMP-h3RIkhVBcyJahklaVE-k7cuuCAREG3dZv3sT1g/viewform

Chúc các bạn sinh viên tham gia cuộc thi vui vẻ!

 

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061