STT

FULL NAME

ACADEMIC RANK

DEGREE

POSITION

1

Chu Đức Khánh

 

Doctor

Dean - Main lecturer

2

Trương Bửu Châu

 

Doctor

Associate dean

3

Phan Thanh Toàn

 

Doctor

Dean assistant - Assistant professor

4

Cao Xuân Phương

 

Doctor

Head of Statistics subject

5

Thân Thị Hồng

 

Doctor

Head of Economic Mathematics subject

6

Lê Trung Nghĩa

 

PhD

Head of Engineering Mathematics subject

7

Dương Thanh Phong

 

Doctor

Head of Major in Mathematics subject

8

Dominique Haughton

Professor

Doctor

 

9

Nabendu Pal

Professor

Doctor

 

10

Đặng Đình Hải

Professor

Doctor

 

11

Nguyễn Thị Kim Thúy

Associate Professor

Doctor

 

12

Tô Văn Ban

Associate Professor

Doctor

 

13

Lê Thị Thanh Loan

 

Doctor

 

14

Trần Thị Phượng

 

Doctor

 

15

Trần Minh Phương

 

Doctor

 

16

Lê Văn Út

 

Doctor

 

17

Nguyễn Tiến Dũng

 

Doctor

 

18

Võ Minh Phổ

 

Doctor

Main lecturer

19

Nguyễn Duy Vỹ

 

Doctor

 

20

Lê Thị Ngọc Giàu

 

Doctor

 

21

Võ Ngọc Thiệu

 

Doctor

 

22

Nguyễn Đức Vinh

 

Doctor

 

23

Trần Mỹ Kim An

 

Doctor

 

24

Cao Thị Hồng Nhung

 

Doctor

 

25

Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh

 

Doctor

 

26

Thạch Thanh Tiền

 

Doctor

 

27

Võ Xuân Thanh

 

Doctor

 

28

Lê Bá Khiết

 

Doctor

 

29

Đỗ Hữu Quân

 

Doctor

 

30

Trần Thị Thùy Nương

 

PhD

 

31

Lý Sel

 

PhD

 

32

Phó Kim Hưng

 

PhD

 

33

Lê Trường Nhật

 

PhD

 

34

Trương Thị Thanh Phương

 

PhD

 

35

Trần Bá Nhẫn

 

Master

 

36

Đoàn Thị Anh Thư

 

Master

 

37

Phạm Thị Yến Anh

 

Master

 

38

Ngô Thị Bích Hoa

 

Master

 

39

Nguyễn Quốc Cường

 

Master

 

40

Phạm Thành Trí

 

Master

 

41

Bùi Hữu Toàn

 

Master

 

42

Trịnh Minh Huyền

 

Master

 

43

Nguyễn Thị Hồng Loan

 

Master

 

44

Chế Ngọc Hà

 

Master

 

45

Nguyễn Quốc Bảo

 

Master

 

46

Trần Ngọc Thạch

 

PhD

 

49

Lê Nhật Huynh

 

Master

 

50

Nguyễn Hữu Cần

 

PhD

 

51

Phạm Châu Anh Thy

 

Bachelor

 

52

Phạm Thành Công

 

Bachelor

 

53

Nguyễn Văn Khoa

 

Bachelor

 

54

Nguyễn Thanh Tơ

 

Bachelor

 

55

Bùi Tất Hiệp

 

Bachelor

 

56

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Bachelor

 

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ
Phòng C007 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061