STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC DANH CHUYÊN MÔN

1

Chu Đức Khánh

Giảng viên chính

Tiến sỹ

Trưởng khoa

2

Trương Bửu Châu  

Tiến sỹ

Phó Trưởng khoa

3

Cao Xuân Phương  

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn thống kê

4

Trần Bá Nhẫn  Giảng viên chính Thạc sỹ Trưởng bộ môn toán kinh tế

5

Lê Trung Nghĩa   Thạc sỹ Trưởng bộ môn toán kỹ thuật
6 Dương Thanh Phong Giảng viên Thạc sỹ - NCS Trưởng bộ môn Toán chuyên ngành

7

Dominique Haughton  Giáo sư Tiến sỹ  

8

Nabendu Pal Giáo sư

Tiến sỹ

 

9

Đặng Đình Hải Giáo sư

Tiến sỹ

 

10

Nguyễn Thị Kim Thúy Phó giáo sư

Tiến sỹ

 

11

Nguyễn Huy Tuấn Phó giáo sư

Tiến sỹ

 

12

Tô Văn Ban Phó giáo sư

Tiến sỹ

 

13

Đào Nguyên Anh  

Tiến sỹ

 

14

Lê Thị Thanh Loan  

Tiến sỹ

 

15

Trần Thị Phượng  

Tiến sỹ

 

16

Trần Minh Phương  

Tiến sỹ

 

17

Lê Văn Út  

Tiến sỹ

 

18

Nguyễn Tiến Dũng  

Tiến sỹ

 

19

Võ Minh Phổ  Giảng viên chính

Tiến sỹ

 

20

Phan Thành Việt  

Tiến sỹ

 

21

Nguyễn Duy Vỹ  

Tiến sỹ

 

22

Phan Thanh Toàn Trợ lý Trưởng Khoa

Tiến sỹ

 

23

Lê Thị Ngọc Giàu  

Tiến sỹ

 

24

Võ Ngọc Thiệu  

Tiến sĩ

 
25 Nguyễn Đức Vinh   Tiến sĩ  

26

Thân Thị Hồng  

Thạc sỹ – NCS

 

27

Trần Thị Thùy Nương  

Thạc sỹ – NCS

 

28

Cao Thị Hồng Nhung  

Thạc sỹ – NCS

 

29

Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh  

Thạc sỹ – NCS

 

30

Lý Sel  

Thạc sỹ – NCS

 

31

Thạch Thanh Tiền  

Thạc sỹ – NCS

 

32

Phó Kim Hưng  

Thạc sỹ – NCS

 

33

Đoàn Thị Anh Thư  

Thạc sỹ

 

34

Ngô Thị Bích Hoa  

Thạc sỹ

 
35 Nguyễn Quốc Cường  

Thạc sỹ

 
36 Phạm Thành Trí  

Thạc sỹ

 
37 Bùi Hữu Toàn  

Thạc sỹ

 

38

Trịnh Minh Huyền  

Thạc sỹ

 

39

Nguyễn Thị Hồng Loan  

Thạc sỹ

 

40

Chế Ngọc Hà  

Thạc sỹ

 

41

Lê Trường Nhật  

Thạc sỹ

 

42

Nguyễn Quốc Bảo  

Thạc sỹ

 
43 Nguyễn Hữu Cần   Thạc sỹ  

44

Phạm Thành Công  

Cử nhân

 

45

Nguyễn Văn Khoa  

Cử nhân

 

46

Nguyễn Thanh Tơ  

Cử nhân

 

47

Trương Thị Thanh Phương  

Cử nhân

 

48

Phạm Châu Anh Thy  

Cử nhân

 

49

Bùi Tất Hiệp  

Cử nhân

 

50

Nguyễn Thị Kim Ngân  

Cử nhân

 
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061