Quan hệ hợp tác

-         Chương trình đào tạo Tiến sĩ Toán với các đại học châu Âu

-         Các lớp học chuyên đề

-         Học bổng:

Với quan hệ hợp tác của khoa, mỗi năm có nhiều sinh viên và giảng viên nhận học bổng đại học và sau đại học:

Danh sách sinh viên tốt nghiệp ở khoa nhận học bổng du học nước ngoài

1,549 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay