Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận đợt tốt nghiệp tháng 9/2017

Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết danh sách sinh viên đủ/không điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

+ Điều kiện sinh viên làm khóa luận ngành toán ứng dụng: Tích lũy 124 tín chỉ trở lên và điểm trung bình tích lũy từ 6.5 trở lên.

+ Điều kiện sinh viên ngành Thống kê làm khóa luận: Tích lũy 105 tỉn chỉ trở lên.

DAT_LV_TTK_201709

KODAT_LV_TTK_201709

Sinh viên xem danh sách đề tài khóa luận và liên hệ giảng viên để đăng ký đề tài  khóa luận theo mẫu và gửi về văn phòng khoa bản đăng ký  khóa luận có chữ ký giảng viên hạn chót  03/03/2017.

* Lưu ý:

Sinh viên xem kỹ hình thức trình bày khóa luận và làm đúng mẫu.

- Hàng tuần sinh viên phải đưa phiếu tiến độ thực hiện luận văn (theo mẫu) để giảng viên hướng dẫn đánh giá tỷ lệ hoàn thành nếu sau 1/2 thời gian làm khóa luận sinh viên được giảng viên đánh giá dưới 50% tiến độ hoàn thành sinh viên sẽ không được tiếp tục làm luận văn.

- Sinh viên nộp 3 bản báo cáo Khóa luận + 3 bản CD hoàn chỉnh về văn phòng Khoa hạn chót 23/06/2017.

Sinh viên làm khóa luận lưu ý kỹ các mốc thời gian và hình thức trình bày để làm đúng theo quy định. Khoa sẽ không giải quyết đối với các trường hợp trễ hạn hoặc không làm đúng theo quy định.

Sinh viên xem mẫu đăng ký đề tài, hình thức trình bày khóa luận, phiếu theo dõi tiến độ tại đây, sinh viên trình bày bằng tiếng Anh vui lòng lấy mẫu bìa tiếng Anh mau -bia khoa luan tot nghiep-tieng Anh (new)

Sinh viên ngành thống kê xem danh sách đề tài khóa luận tại đây

Sinh viên ngành toán ứng dụng xem danh sách đề tài khóa luận tại đây

1,341 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay