Câu hỏi “Thử tài Toán học” tuần 10 và kết quả tuần 9

Sinh viên tải câu hỏi cuộc thi “Thử tài Toán học” tuần 10 tại đây.

- Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 9 (theo thứ tự gửi mail cho BTC):

* Đáp án các câu hỏi: 1D 2B 3D 4C 5B.

* Sinh viên xem chi tiết đáp án tại đây.

* Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự):

STT gửi mail MSSV Họ và tên
1 C1401085 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
2 C1601040 Ngô Thị Mỹ Linh
3 C1501074 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
5 C1501002 Châu Phương Thanh
7 C1401051 Phan Liên Hồng Mai
10 C1301234 Lê Hoàng Vũ

399 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay