Câu hỏi “Thử tài Toán học” tuần 9 và kết quả tuần 8

Sinh viên tải câu hỏi cuộc thi “Thử tài Toán học” tuần 9 tại đây.

- Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 8 (theo thứ tự gửi mail cho BTC):

* Đáp án các câu hỏi: 1C 2B 3C 4D.

* Sinh viên xem chi tiết đáp án tại đây.

* Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự):

STT gửi mail MSSV Họ và tên
1 C1501074 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
2 C1401085 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
3 C1501068 Phạm Thị Hồng Thúy
8 C1401122 Nguyễn Thụy Hoàng Mây
9 C1501002 Châu Phương Thanh
10 C1501015 Trần Thị Kim Cương
11 C1601040 Ngô Thị Mỹ Linh

370 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay