Câu hỏi “Thử tài Toán học” tuần 8 và kết quả tuần 7

Sinh viên tải câu hỏi cuộc thi “Thử tài Toán học” tuần 8 tại đây.

- Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 7 (theo thứ tự gửi mail cho BTC):

* Đáp án các câu hỏi: 1B 2D 3C 4D 5A.

* Sinh viên xem chi tiết đáp án tại đây.

* Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự):

STT gửi mail MSSV Họ và tên
3 C1501074 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
8 C1301234 Lê Hoàng Vũ
10 C1501002 Châu Phương Thanh
11 C1501068 Phạm Thị Hồng Thúy

370 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay