Câu hỏi “Thử tài Toán học” tuần 7 và kết quả tuần 6

Sinh viên tải câu hỏi cuộc thi “Thử tài Toán học” tuần 7 tại đây.

- Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 6 (theo thứ tự gửi mail cho BTC):

* Đáp án các câu hỏi: 1C 2A 3B 4E 5E.

* Sinh viên xem chi tiết đáp án tại đây.

* Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự):

STT gửi mail MSSV Họ và tên
1 C1503060 Bùi Thị Uyên
2 C1501074 Nguyễn Thị Ngọc Trâm
3 C1501068 Phạm Thị Hồng Thúy
4 C1501002 Châu Phương Thanh
6 C1301131 Nguyễn Ngọc Ngân
7 C1401085 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
8 C1401051 Phan Liên Hồng Mai
9 C1401115 Huỳnh Thế Mỹ
12 C1601040 Ngô Thị Mỹ Linh
14 C1301234 Lê Hoàng Vũ

 

 

241 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay