HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học năm 2015

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ tổ chức “HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN: Nội dung và Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học năm 2015″.

Hội thảo là diễn đàn để các giảng viên toán, các nhà toán học và những người quan tâm đến thực trạng nội dung và phương pháp giảng dạy Thống kê toán học tại các trường đại học. Kiến nghị về các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy Thống kê Toán học để cho môn học hữu ích cả về lý thuyết lẫn thực hành.

Xem chi tiết tại đây.

853 lượt xem tổng cộng, 3 lượt xem hôm nay