Thống kê

1. Mô tả chương trình

  • Khoa: Toán – thống kê
  • Bằng cấp: Cử nhân thống kê
  • Tổng quan về chương trình: Chương trình này nhằm giúp sinh viên có được khái niệm, công cụ tính toán, và toán học để định lượng không chắc chắn và làm cho ý nghĩa của dữ liệu phức tạp phát sinh từ nhiều ứng dụng trên thế giới. Các ứng dụng số liệu thống kê trong phạm vi rộng từ các khoa học như toán học, vật lý,…để kinh doanh trên thế giới như tài chính, đầu tư, ngân hàng, hoạt động của công ty,…Sinh viên sẽ có thể sử dụng phương pháp định lượng để phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định dựa trên những điều không chắc chắn, thí nghiệm thiết kế, mô hình ngẫu nhiên và biến đổi trong thế giới…tham gia trong một loạt các con đường sự nghiệp.

2. Kết quả đạt được

Sinh viên tốt nghiệp với chuyên ngành Thống kê sẽ có thể làm việc như:

  • Chuyên gia thống kê/ phân tích dữ liệu tại bộ phận thống kê của chính phủ liên quan như Tổng cục thống kê và các bộ phận địa phương, cũng như các cơ quan phi chính phủ và các công ty để giúp tạo ra các chính sách hoặc chiến lược phát triển kinh doanh.
  • Các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên hướng dẫn của các ứng dụng / tương tác thống kê với các ngành khác.

3. Chương trình giảng dạy

Ngành Thống kê được giảng dạy trong 4 năm với các môn học:

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4
Giải tích 1. Giả tích 2 Giải tích 3 Lý thuyết độ đo và tích phân
Phương pháp học Đại học Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng viết và trình bày Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Cơ sở dữ liệu
Giao tiếp trong môi trường Đại học Nhập môn thống kê Xác suất và thống kê suy diễn Phương pháp điều tra mẫu
Nhập môn tin học Nhập môn lập trình Đàm phán và thương lượng Pháp luật đại cương
Toán rời rạc GDQP-HP1 Đại số tuyến tính 1  
Bơi lội Tự chọn GDTC 1 GDQP-HP2  
GDQP-HP3   Tự chọn GDTC2  
       
       
Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Đại số tuyến tính 2 Dự báo Thống kê Bayes Tự chọn 4 tính chỉ
Tư tưởng Hồ Chí Minh Thống kê nhiều chiều Tự chọn 7 tín chỉ Khóa luận tốt nghiệp
Pháp luật đại cương Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam Chuyên đề ứng dụng
phương pháp thống kê 2
 
Lý thuyết xác suất Chuyên đề ứng dụng 
phương pháp thống kê 1
   
Phân tích dữ liệu      
Quá trình ngẫu nhiên      

 

Các môn tự chọn GDTC1 Các môn tự chọn GDTC2
Bóng đá Karate
Taekwondo Vovinam
Bóng chuyền Bóng bàn
Cầu lông Bóng rổ
Thể dục Võ cổ truyền
Quần vợt Cờ vua vận động
   
Nhóm các môn tự chọn
Khai thác dữ liệu Các phần mềm thống kê
Hệ thống tài khoản quốc gia Thiết kế thực nghiệm
Mô hình hồi qui tuyến tính tổng quát Kinh tế lượng

 

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061