Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt tốt nghiệp tháng 4/2018

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061