Thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2018

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061