Ngành Toán ứng dụng

1. Mô tả chương trình

  • Khoa: Toán – thống kê.
  • Bằng cấp: Cử nhân toán ứng dụng.
  • Tổng quan về chương trình: Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán và thống kê, giúp họ có thể áp dụng toán học và tin học để giải quyết các vấn đề toán học kinh tế và quản lý, và giảng dạy toán học và tin học trong các trường cao đẳng hoặc đại học. Sinh viên cũng có thể tham gia trong nghiên cứu khoa học và giáo dục ở các cấp độ cao hơn của toán học ứng dụng, công nghệ thông tin hoặc kinh tế.

2. Kết quả chương trình dự định

Sinh viên tốt nghiệp với chuyên ngành Toán học ứng dụng sẽ có thể…

  • Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin như lập trình, phân tích thuật toán, và thiết kế web,……..
  • Nghiên cứu và giảng dạy toán ở đại học, cao đẳng, và trung học.

3. Chương trình giảng dạy

Ngành Toán ứng dụng được giảng dạy trong 4 năm với các môn học:

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4
Giải tích 1 Giả tích 2 Giải tích 3 Xác suất và thống kê suy diễn
Phương pháp học Đại học Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng viết và trình bày Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin
Tiếng Anh 1 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh 3 Giải tích cơ sở
Giao tiếp trong môi trường Đại học Đại số tuyến tính Nhập môn thống kê Lý thuyết đồ thị
Nhập môn tin học Nhập môn lập trình Cấu trúc dữ liệu Các cấu trúc địa số cơ bản
Toán rời rạc Đàm phán và thương lượng GDQP-HP2  
Bơi lội GDQP-HP1 Tự chọn GDTC2  
GDQP-HP3 Tự chọn GDTC 1    

 

Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Lý thuyết độ do và tích phân Giải tích phức Lý thuyết xác suất Tự chọn 6 tính chỉ
Tư tưởng Hồ Chí Minh Giải tích số 1 Giải tích số 2 Khóa luận tốt nghiệp
Pháp luật đại cương Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt Nam
Tự chọn 6 tín chỉ  
Cơ sở dữ liệu Đại số tuyến tính 2    
Lập trình tính toán Giải tích hàm    
Phương trình vi phân thường      

 

Các môn tự chọn GDTC1 Các môn tự chọn GDTC2:
Bóng đá Karate
Taekwondo Vovinam
Bóng chuyền Bóng bàn
Cầu lông Bóng rổ
Thể dục Võ cổ truyền
Quần vợt Cờ vua vận động

 

Nhóm các môn tự chọn
Các phép biến đổi tích phân Phương pháp điều tra mẫu Phân tích dữ liệu
Giải tích thực Quy hoạch tuyến tính Tối ưu
Phương trình toán lý Hạ tầng công nghệ thông tin An toàn và bảo mật thông tin
Lý thuyết thông tin Kỹ thuật lập trình Kinh tế lượng
Lập trình web Giải tích số nâng cao Các phần mềm thống kê
Khai thác dữ liệu Thống kê nhiều chiều. Automat và ngôn ngữ hình thức
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061