Nội dung ôn thi kỹ năng thực hành chuyên môn ngành toán ứng dụng và thống kê

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061