Thông tin tuyển sinh năm học 2018-2019 Khoa Toán - Thống kê

- Năm học 2018-2019 Khoa Toán - Thống kê tuyển sinh 2 ngành Đại học: ngành Toán ứng dụng và và ngành Thống kê.

Thông tin chi tiết về cách nộp hồ sơ, điều kiện xét tuyển, các phương thức xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ thí sinh vui lòng xem thêm tại http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/.

Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061