Thông báo

Hội thảo Quốc tế về Toán học (ICM 2018) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam dưới sự hợp tác với các Trường Đại học đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Cộng hòa Czech, và Ba Lan.
Phòng Sau đại học dự kiến sẽ mở lớp Bồi dưỡng sau đại học đợt 6/2018
Văn phòng Khoa thông báo về việc dự lễ tốt nghiệp

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng.

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo:

Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận bằng tốt nghiệp.

Trân trọng

Sinh viên kiểm tra để biết danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên xem tập tin đính kèm để biết thông tin chi tiết.
Khoa toán-Thống kê
Phòng C004 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Phone: (84-028) 37755061